Cho 0 4 lít hỗn hợp khí M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,4 lít hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,4 lít hỗn hợp khí M gồm CO2 và một hiđrocacbon X vào bình kín có chứa sẵn 0,7 lít O2. Bật tia lửa điện để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6 lít CO2 và 0,6 lít H2O (hơi). Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Công thức của X là A. C2H4. B. C2H6. C. C3H8. D. CH4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M chứa X (x lít) và CO2 (y lít) —> x + y = 0,4 Bảo toàn O: 2y + 0,7.2 = 0,6.2 + 0,6 —> x = y = 0,2 Số C = (0,6 – y)/x = 2 Số H = 2.0,6/x = 6 —> X là C2H6.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP