Dẫn toàn bộ 4 032 lít khí CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn toàn bộ 4,032 lí...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn toàn bộ 4,032 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa KOH 0,6M và Ba(OH)2 0,4M. Kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa và dung dịch Y chứa x gam chất tan. Giá trị của m + x là A. 31,70. B. 26,52. C. 29,26. D. 26,44.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = 0,12 và nBa(OH)2 = 0,08 —> nOH- = 0,28 nCO2 = 0,18 —> nCO32- = 0,1 và nHCO3- = 0,08 m + x = mK+ + mBa2+ + mCO32- + mHCO3- = 26,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP