Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức và một ancol no đơn chức đều mạch hở có cùng khối lượng phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X thu được 13,68 gam nước. Nếu đun nóng 15 gam X trên với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa, thu được m gam este. Biết hiệu suất este hóa là 75%. Giá trị m là: A. 6,66 B. 9,18 C. 8,88 D. 12,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hai chất có cùng M nên ancol nhiều hơn axit 4H nH2O = 0,76 —> Số H = 2nH2O/nX = 6,08 —> CH3COOH (0,12 mol) và C3H7OH (0,13 mol) —> mX = 15 gam nCH3COOC3H7 = 0,12.75% = 0,09 —> mCH3COOC3H7 = 9,18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP