Cho sơ đồ: Chất D là: A CH3CH2CH2OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ: Chất D là...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ: Chất D là: A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2CH(OH)CN C. CH3C(OH)(CH3)CN D. CH3CH(OH)CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CH3-CH=CH2 + H2O —> CH3-CHOH-CH3 CH3-CHOH-CH3 + CuO —> CH3-CO-CH3 + Cu + H2O CH3-CO-CH3 + HCN —> CH3-C(OH)(CH3)-CN

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP