Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic) cần 3,36 lít O2 (điều kiện chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 10,0 B. 12,0 C. 15,0 D. 20,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất trong X đều có dạng Cn(H2O)m nên: nC = nO2 = 0,15 Ca(OH)2 dư —> nCaCO3 = nCO2 = 0,15 —> mCaCO3 = 15 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP