Dẫn 7 1 gam hỗn hợp hơi của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 7,1 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 7,1 gam hỗn hợp hơi của 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng qua CuO dư, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 10,3 gam hỗn hợp hơi Y. Dẫn hỗn hợp hơi Y vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3, đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được Ag có khối lượng là: A. 75,6 gam. B. 86,4 gam. C. 43,2 gam. D. 64,8 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2n+2O + CuO —> CnH2nO + H2O + Cu —> nCnH2nO = nH2O = nO = (10,3 – 7,1)/16 = 0,2 mY = 0,2(14n + 16) + 0,2.18 = 10,3 —> n = 1,25 —> HCHO (0,15) và CH3CHO (0,05) nAg = 4nHCHO + 2nCH3CHO = 0,7 —> mAg = 75,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP