Thủy phân hoàn toàn a gam đipeptit Glu-Ala...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn a gam đipeptit Glu-Ala trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 45,3 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là: A. 34,5 gam. B. 33,3 gam. C. 35,4 gam. D. 32,7 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGlu-Ala = x —> nGluNa2 = nAlaNa = x —> m muối = 191x + 111x = 45,3 —> x = 0,15 —> a = 32,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP