Đốt cháy hoàn toàn a mol axit cacboxylic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn a mol axit cacboxylic X no, mạch hở thu được a mol H2O. Mặt khác, cho a mol X tác dụng với NaHCO3 dư thu được 2a mol CO2. Tổng số nguyên tử có trong phân tử X: A. 6 B. 8 C. 7 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số H = 2nH2O/nX = 2 X + NaHCO3 —> nCO2 = 2nX —> X có 2COOH —> X là (COOH)2 (8 nguyên tử)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP