Từ 80 gam hỗn hợp 3 ancol đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Từ 80 gam hỗn hợp 3 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Từ 80 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, mạch hở đem đun nóng với H2SO4 đặc ở 140°C thì thu được 58,4 gam hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau (Hiệu suất phản ứng 100%). Số mol mỗi ancol ban đầu là: A. 2,4 B. 0,8 C. 0,6 D. 1,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = (80 – 58,4)/18 = 1,2 —> nAncol = 2nH2O = 2,4 Do các ete có số mol bằng nhau nên các ancol cũng có số mol bằng nhau. —> Số mol mỗi ancol = 2,4/3 = 0,8 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP