Hoà tan 12 79 gam bột X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan 12,79 gam bộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan 12,79 gam bột X gồm Fe(OH)3, Al, Fe3O4, FeO, Fe2O3, Zn, Fe(OH)2 (trong đó Fe(OH)2 và Fe(OH)3 chiếm lần lượt 7,04% và 16,732% về khối lượng) vào 500ml dung dịch T gồm NaHSO4 xM và KNO3 0,2M thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hoà (không chứa ion Fe2+) và 448ml hỗn hợp khí Z (dZ/He = 9,5) gồm NO, NO2. Thêm lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Y thu được 140,8 gam kết tủa và 224ml khí thoát ra. Nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thi thu được rắn có khối lượng giảm 3,78 gam so với ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích các khí đo ở đktc, phần trăm khối lượng của Zn trong X có giá trị gần nhất với: A. 5,0% B. 7,0% C. 8,0% D. 6,0%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z gồm NO (0,01) và NO2 (0,01) Kết tủa gồm BaSO4 (0,5x) và Fe(OH)3 (y) —> 233.0,5x + 107y = 140,8 nH2O = 1,5y = 3,78/18 —> x = 1,08 và y = 0,14 Trong X: nFe(OH)2 = 0,01 và nFe(OH)3 = 0,02, bảo toàn H —> nH2O = 0,04 Quy đổi X thành Al (u), Zn (v), O (p), Fe (0,14), H2O (0,04) mX = 27u + 65v + 16p + 0,14.56 + 0,04.18 = 12,79 (1) nNH4+ = nNH3 = 0,01. Bảo toàn electron: 3u + 2v + 0,14.3 = 2p + 0,01.8 + 0,01.3 + 0,01.1 (2) nH+ = 0,54 = 2p + 0,01.10 + 0,01.4 + 0,01.2 (3) (1)(2)(3) —> u = 0,02; v = 0,01; p = 0,19 —> %Zn = 5,08%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP