Khử hoàn toàn 0 25 mol Fe3O4 bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 0,25 m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe3O4 bằng H2. Sản phẩm hơi cho hấp thụ vào 18 gam dung dịch H2SO4 80%. Sau khi hấp thụ nồng độ H2SO4 là A. 20%. B. 30%. C. 40%. D. 50%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 4nFe3O4 = 1 mH2SO4 = 18.80% = 14,4 Sau khi hấp thụ hơi nước: mdd = mddH2SO4 + mH2O = 36 —> C%H2SO4 = 14,4/36 = 40%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP