Khử hoàn toàn 11 6 gam oxit sắt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 11,6 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sản phẩm khí dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo ra 20 gam kết tủa. Công thức oxit sắt là: A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. không xác định

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,2 —> nO = 0,2 —> nFe = (m oxit – mO)/56 = 0,15 —> nFe : nO = 0,15 ; 0,2 = 3 : 4 —> Oxit là Fe3O4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP