Hoà tan hoàn toàn 17 8 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 17...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 17,8 gam một hỗn hợp A gồm CuO, FeO, Al2O3 phải dùng vừa đủ 400ml dung dịch HCl 2M. Mặt khác, nếu đun nóng 17,8 gam hỗn hợp A và cho luồng khí CO dư đi qua, để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 16,2 gam chất rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al2O3 trong hỗn hợp A là A. 57,30%. B. 19,10%. C. 89,90%. D. 42,70%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,8 —> nO(A) = nH2O = 0,4 CO chỉ khử được CuO và FeO trong A nên: nO trong CuO, FeO = (17,8 – 16,2)/16 = 0,1 —> nO trong Al2O3 = 0,4 – 0,1 = 0,3 —> nAl2O3 = 0,1 —> %Al2O3 = 57,30%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP