Cho 4 48 lít khí CO ở đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,48 lít khí CO ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. FeO; 75%. B. Fe2O3; 75%. C. Fe2O3; 65%. D. Fe3O4; 75%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nCO ban đầu = 0,2 X gồm CO2 (0,15) và CO dư (0,05) —> %CO2 = 75% —> nO = nCO2 = 0,15 —> nFe = (8 – mO)/56 = 0,1 —> nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3 —> Oxit là Fe2O3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP