Khử hoàn toàn 16 0 gam oxit sắt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 16,0 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 16,0 gam oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sản phẩm khí thu được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư, tạo ra 30 gam kết tủa. Công thức oxit sắt là A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. không xác định

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,3 —> nO = 0,3 nFe = (16 – mO)/56 = 0,2 —> nFe : nO = 0,2 : 0,3 = 2 : 3 —> Oxit là Fe2O3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP