Cho một luồng khí CO đi qua ống...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một luồng khí CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ nung nóng đựng m gam Fe2O3. Sau khi kết thúc thí nghiệm, thu được hỗn hợp rắn X gồm 4 chất cân nặng 24,8 gam. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m là A. 28,8. B. 27,2. C. 32,0. D. 30,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO khử Fe+3 xuông X rồi HNO3 lại oxi hóa X lên Fe+3 nên bảo toàn electron: 2nCO = 3nNO —> nCO = 0,15 —> nO bị lấy = 0,15 —> mFe2O3 = mX + mO bị lấy = 27,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP