Hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 Fe3O4 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm FeO, F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Tìm giá trị của m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nSO2 = 0,045 nFe2(SO4)3 = 0,045 —> nFe = 0,09 Quy đổi Y thành Fe (0,09) và O (y mol) Bảo toàn electron: 0,09.3 = 2y + 0,045.2 —> y = 0,09 —> mY = mFe + mO = 6,48 Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 0,04 —> nO bị lấy = 0,04 —> mX = mY + mO bị lấy = 7,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP