Khử hoàn toàn 11 6 gam một oxit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 11,6 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 11,6 gam một oxit sắt bằng CO. Khối lượng sắt kim loại thu được ít hơn khối lượng oxit là 3,2 gam. Trộn 10,44 gam oxit sắt ở trên với 4,05 gam bột nhôm kim loại rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (không có mặt không khí). Sau khi kết thúc thí nghiệm, lấy chất rắn thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 1,68 lít H2 (đo ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là A. 83,33%. B. 41,67%. C. 66,67%. D. 33,33%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = 3,2/16 = 0,2 —> nFe = (11,6 – mO)/56 = 0,15 —> nFe : nO = 3 : 4 —> Oxit là Fe3O4 Trong phản ứng nhiệt nhôm: nFe3O4 = 0,045 và nAl = 0,15 nH2 = 0,075 —> nAl dư = 0,05 —> nAl phản ứng = 0,1 8Al + 3Fe3O4 —> 4Al2O3 + 9Fe 0,1…….0,0375 —> H = 0,0375/0,045 = 83,33%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP