Cho 0 1 mol este no đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol este no,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol este no, đơn chức, mạch hở A tác dụng hết với 30ml dung dịch MOH 20% (d = 1,2g/ml ). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch rồi đốt chỉ thu được 9,54 gam M2CO3 và 8,26 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Axit tạo ra este A là: A. HCOOH B. CH3COOH C. C2H5COOH D. C3H7COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mMOH = 30.1,2.20% = 7,2 —> nMOH = 7,2/(M + 17) nM2CO3 = 9,45/(2M + 60) Bảo toàn M —> 2.9,54/(2M + 60) = 7,2/(M + 17) —> M = 23: M là Na Chất rắn sau phản ứng gồm CnH2n-1O2Na (0,1) và NaOH dư (0,08). Đốt chất rắn thu được Na2CO3 (0,04). Bảo toàn C —> nCO2 = 0,1n – 0,09 Bảo toàn H —> nH2O = 0,1(n – 0,5) + 0,04 —> nCO2 + nH2O = 44(0,1n – 0,09) + 18[0,1(n – 0,5) + 0,04] = 8,26 —> n = 2 —> Axit tạo ra A là CH3COOH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP