Cho X Y MX &lt MY là 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X, Y (MX < MY...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X, Y (MX < MY) là 2 axit đều đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Z là ancol no. T là este 2 chức được tạo bởi X, Y và Z (X, Y, Z, T đều mạch hở). Dẫn 28,2 gam hỗn hợp E dạng hơi chứa X, Y, Z, T qua bình đựng 11,5 gam Na (dùng dư), phần khí và hơi thoát ra khỏi bình đem nung nóng có mặt Ni làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với nhau, thu được một chất hữu cơ duy nhất, đem đốt cháy hợp chất hữu cơ này cần dùng đúng 0,55 mol O2 thu được 7,2 gam H2O. Phần rắn còn lại trong bình đem hòa tan vào nước dư thấy thoát ra 0,05 mol H2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,88 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là A. 12% B. 15% C. 9% D. 18%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sản phẩm cộng H2 là este (R): CnH2n-2O4 (e mol) CnH2n-2O4 + (1,5n – 2,5)O2 —> nCO2 + (n – 1)H2O nO2 = e(1,5n – 2,5) = 0,55 nH2O = e(n – 1) = 0,4 —> n = 9 và e = 0,05 Do các axit ban đầu không no nên ít nhất 3C. —> Este no là C2H5-COO-CH2-CH2-OOC-C3H7 nNa = 0,5 —> nH2 tổng = 0,25 H2O + Na —> H2 (0,05) và NaOH (0,1) E + Na —> nH2 = 0,25 – 0,05 = 0,2 Do nR : nH2 = 1 : 4 nên E chứa: CH≡C-COOH (x mol) CH≡C-CH2-COOH (y mol) C2H4(OH)2 (z mol) CH≡C-COO-CH2-CH2-OOC-CH2-C≡CH (0,05 mol) mE = 70x + 84y + 62z + 0,05.180 = 28,2 nH2 = 0,5x + 0,5y + z = 0,2 Khi hòa tan chất rắn vào H2O thì: m rắn = 92x + 106y + 40(2z + 0,1) = 28,88 —> x = 0,12; y = 0,04; z = 0,12 —> %CH≡C-CH2-COOH = 11,91%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP