Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho vào ống nghiệm 5...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch Cr2(SO4)3 và 6 giọt dung dịch NaOH 2M. Ly tâm, gạn bỏ dung dịch, còn lại kết tủa tiếp tục cho từ từ dung dịch NaOH 2M đến dư. Sau đó cho tiếp 5 giọt H2O2 đun nóng thì hiện tượng xảy ra là: A. Kết tủa tan dần, dung dịch có màu vàng. B. Kết tủa tan dần, dung dịch có màu da cam. C. Kết tủa không tan, dung dịch có màu vàng. D. Kết tủa không tan, dung dịch có màu da cam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chọn A: Gạn bỏ dung dịch, thu được kết tủa là Cr(OH)3: 6NaOH + Cr2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Cr(OH)3. Cho NaOH 2M vào kết tủa từ từ đến dư, kết tủa sẽ tan: Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O. Khi thêm tiếp H2O2 sẽ tạo dung dịch màu vàng: 2NaCrO2 + 2NaOH + 3H2O2 → 2Na2CrO4 + 4H2O.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP