Hóa hơi hoàn toàn 13 56 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi hoàn toàn 13...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi hoàn toàn 13,56 gam hỗn hợp X gồm hai este đều đơn chức, mạch hở thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Đun nóng 13,56 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được một ancol duy nhất và m gam muối. Giá trị của m là A. 18,36. B. 17,96. C. 15,16. D. 21,16.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nN2 = 0,2 —> MX = 67,8 —> Trong X phải chứa HCOOCH3 (M = 60) Xà phòng hóa X thu được 1 ancol duy nhất nên nCH3OH = nKOH = 0,2 Bảo toàn khối lượng: mX + mKOH = m muối + mCH3OH —> m muối = 18,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP