Lên men 54 0 gam glucozơ với hiệu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men 54,0 gam glu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men 54,0 gam glucozơ với hiệu suất phản ứng lên men đạt a%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch chứa 30,0 gam NaOH, thu được dung dịch gồm NaHCO3 0,5M và Na2CO3 1M. Giá trị của a là A. 75,0%. B. 25,0%. C. 50,0%. D. 37,5%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaHCO3 = x —> nNa2CO3 = 2x —> nNaOH = x + 2.2x = 0,75 —> x = 0,15 nCO2 = x + 2x = 0,45 —> nC6H12O6 phản ứng = 0,225 —> a = 0,225.180/54 = 75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP