Cho m gam hỗn hợp E chứa ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp E ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm tripeptit X (x mol), tetrapeptit Y (y mol) và hexapeptit Z (z mol). Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 0,04 mol. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 1,457m gam hỗn hợp T gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Giá trị m là A. 30. B. 50. C. 60. D. 40.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = x = (nCO2 – nH2O)/0,5 = 0,08 nY = y = nCO2 – nH2O = 0,04 nZ = z = (nCO2 – nH2O)/2 = 0,02 —> nNaOH = 3x + 4y + 6z = 0,52 nH2O = x + y + z = 0,14 Bảo toàn khối lượng: m + 40.0,52 = 1,457m + 0,14.18 —> m = 40

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP