Hiđro hóa hoàn toàn 0 1 mol triglixerit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđro hóa hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđro hóa hoàn toàn 0,1 mol triglixerit X cần dùng 0,3 mol H2 (xúc tác Ni, t°) thu được chất hữu cơ Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp muối gồm natri stearat và 27,8 gam natri panmitat. Số nguyên tử hiđro (H) có trong X là A. 100. B. 106. C. 104. D. 102.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nY = nX = 0,1 nC15H31COONa = 0,1 —> Cấu tạo của Y là: (C15H31COO)(C17H35COO)2C3H5 —> Y có 106H X + 3H2 —> Y —> X có 100H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP