Cho các phát biểu sau: a Các kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Các kim loại đều khử được H2O ở điều kiện thường. (b) Các hợp kim đều bị ăn mòn. (c) Natri và kali được dùng làm chất xúc tác trong một số phản ứng tổng hợp hữu cơ. (d) Kim loại Cu được điều chế bằng ba phương pháp điện phân, thủy luyện và nhiệt luyện. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, chỉ có kim loại IA và một phần IIA (trừ Be, Mg) là khử được H2o ở điều kiện thường. (b) Sai, có hợp kim không bị ăn mòn như inox. (c) Đúng, ví dụ trùng hợp tạo cao su Buna dùng xúc tác Na… (d) Đúng: Điện phân: CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4 Thủy luyện: Fe + CuCl2 —> FeCl2 + Cu Nhiệt luyện: H2 + CuO —> Cu + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP