Hòa tan 1 57 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 1,57 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 1,57 gam hỗn hợp gồm Al, Zn vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X và dung dịch Y chỉ chứa hai muối. Cho rắn X vào dung dịch HCl loãng không thấy khí thoát ra. Cho lượng KOH dư vào Y, thấy lượng KOH phản ứng là m gam. Giá trị m là A. 4,80. B. 7,84. C. 5,60. D. 6,72.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,01 và nCu(NO3)2 = 0,03 —> nNO3- = 0,07 X + HCl không thoát khí nên không có Al, Zn dư. Y chỉ chứa hai muối là Al3+ (u), Zn2+ (v) và NO3- (0,07) Bảo toàn điện tích: 3u + 2v = 0,07 27u + 65v = 1,57 —> u = 0,01 và v = 0,02 nKOH = 4u + 4v = 0,12 —> mKOH = 6,72

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP