Cho 25 84 gam hỗn hợp E gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 25,84 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 25,84 gam hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z (2MX > MZ) có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối T gồm 4 muối của glyxin, alanin, valin và axit glutamic. Để đốt cháy hết T cần dùng 1,095 mol O2 và thu được sản phẩm có chứa 20,14 gam Na2CO3. Biết X, Y có cùng số nguyên tử cacbon; Y không chứa mắt xích glu và trong T muối của axit glutamic chiếm 19,742% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của Z trong là A. 37,85%. B. 33,43%. C. 29,02%. D. 43,34%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP