Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm ancol X và amin Y (đều no, đơn chức, mạch hở) cần 29,04 gam O2, thu được 11,872 lít CO2 (đktc) và 15,03 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 77,56%. B. 41,36%. C. 56,83%. D. 24,42%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,53. Quy đổi E thành CH2 (0,53), NH3 (a) và H2O (b) nH2O = 0,53 + 1,5a + b = 0,835 nO2 = 0,53.1,5 + 0,75a = 0,9075 —> a = 0,15 và b = 0,08 Đặt x, y là số C của X, Y —> nC = 0,08x + 0,15y = 0,53 —> 8x + 15y = 53 —> x = 1 và y = 3 là nghiệm duy nhất. X là CH3OH (0,08) và Y là C3H9N (0,15) —> %C3H9N = 77,56%

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP