Dung dịch X gồm CH3COOH 1M Ka =...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X gồm CH3C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X gồm CH3COOH 1M (Ka = 1,75.10^-5) và HCl 0,001M. Giá trị của pH của dung dịch là: A. 2,33 B. 2,55 C. 2,43 D. 1,77

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
HCl —> H+ + Cl- 0,001….0,001 CH3COOH CH3COO- + H+ 1…………………………………0,001 x……………………….x………….x 1 – x…………………..x……..x + 0,001 —> Ka = x(x + 0,001)/(1 – x) = 1,75.10^-5 —> x = 3,705.10^-3 —> [H+] = x + 0,001 = 4,705.10^-3 —> pH = 2,33

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP