Hỗn hợp X gồm C và S Hòa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm C và S...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm C và S. Hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dich HNO3 đặc, nóng, thu được 0,8 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2 có tỉ khối so với H2 bằng 22,875 (không có khí nào khác). Khối lượng của S trong m gam X là A. 1,60 gam. B. 1,28 gam. C. 0,96 gam. D. 1,92 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí gồm NO2 (0,7) và CO2 (0,1) —> Ban đầu X chứa C (0,1) và S (x) Bảo toàn electron: 6x + 0,1.4 = 0,7.1 —> x = 0,05 —> mS = 1,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP