Đốt Cacbon trong không khí ở nhiệt độ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt Cacbon trong khô...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt Cacbon trong không khí ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp khí A. Cho A tác dụng với Fe2O3 nung nóng được khí B và hỗn hợp rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 được kết tủa K và dung dịch D; đun sôi lại được kết tủa K. Cho C tan trong dung dịch HCl, thu được khí và dung dịch E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa hỗn hợp hiđroxit F. Nung F trong không khí được một oxit duy nhất. Tổng phân tử khối của chất tan trong D và hidroxit nhỏ trong F là A. 164. B. 181. C. 252. D. 234.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A: CO, CO2 B: CO2 C: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 K: CaCO3 D: Ca(HCO3)2 E: FeCl2, FeCl3 F: Fe(OH)3, Fe(OH)2 —> MD + M Fe(OH)2 = 252

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP