Cho khí CO qua hỗn hợp T gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho khí CO qua hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho khí CO qua hỗn hợp T gồm Fe và Fe2O3 nung nóng thu được hỗn hợp khí B và chất rắn D. Cho B qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 6 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hỗn hợp D bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 24 gam muối. Phần trăm số mol của Fe trong hỗn hợp T là A. 80%. B. 20%. C. 40%. D. 60%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 0,06 nFe2(SO4)3 = 0,06 Trong T đặt u, v là số mol Fe và Fe2O3 Bảo toàn Fe —> u + 2v = 0,06.2 Bảo toàn electron: 3u + 2nCO2 = 2nSO2 —> u = 0,08 và v = 0,02 —> %nFe = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP