Chia hỗn hợp H gồm sắt II oxit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp H gồm s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp H gồm sắt (II) oxit và đồng (II) oxit thành hai phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 2M. Cho phần 2 vào ống sứ, đốt nóng và dẫn dòng khí CO đi qua ống sứ. Sau phản ứng thấy trong ống sứ còn lại 28 gam hỗn hợp K gồm 4 chất rắn và 10,2 gam khí đi ra khỏi ống sứ. Cứ 1 lít khí này nặng gấp 1,275 lít khí oxi đo ở cùng điều kiện. Cho toàn bộ 28 gam hỗn hợp K ở trên vào cốc chứa lượng dư axit HCl, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số gam chất rắn tối đa không bị hoà tan là A. 19,2. B. 6,4. C. 12,8. D. 9,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mỗi phần gồm FeO (a) và CuO (b) —> nH2SO4 = a + b = 0,4 (1) M khí = 1,275.32 = 40,8 —> Khí thoát ra gồm CO2 (0,2) và CO dư (0,05) —> mhh = 72a + 80b = 28 + 0,2.16 (2) (1)(2) —> a = 0,1 và b = 0,3 Chất rắn không tan trong HCl là Cu. Do nCO2 = 0,2 nên có tối đa 0,2 mol Cu đã tạo ra. —> m max = 12,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP