Cho hơi nước đi qua m gam than...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hơi nước đi qua ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hơi nước đi qua m gam than nung đỏ đến khi thân phản ứng hết, thu được hỗn hợp khí X gồm CO, CO2, H2. Cho X qua CuO dư, nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y có khối lượng giảm 1,6 gam so với lượng CuO ban đầu. Giá trị của m là: A. 0,6. B. 1,2. C. 2,4. D. 0,3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = 1,6/16 = 0,1 Bảo toàn electron: 4nC = 2nO —> nC = 0,05 —> mC = 0,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP