Cho các nhận định sau: a Trong công...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận định sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận định sau: (a) Trong công nghiệp, nhôm được điều chế từ quặng boxit. (b) Gang trắng chứa ít cacbon, rất cừng và giòn được dùng để luyện thép. (c) Ca(OH)2 được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước. (d) Tất cả các kim loại tác dụng với phi kim như lưu huỳnh, khí clo đều cần phải đun nóng. (e) Phương pháp điện phân dùng để điều chế các phi kim như H2, F2, Cl2, O2. (g) Tecmit là hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3 dùng để hàn đường ray xe lửa. Số nhận định đúng là A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng, quặng boxit có thành phần chính là Al2O3. (b) Đúng (c) Sai, Ca(OH)2 vừa đủ làm mất tính cứng tạm thời. (d) Sai, ví dụ Hg + S xảy ra ngay ở điều kiện thường. (e) Đúng (g) Sai, tecmit gồm Al và Fe2O3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP