Thổi luồng khí CO đến dư qua ống...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thổi luồng khí CO đế...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thổi luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa 5,8 gam Fe3O4 và 12,0 gam CuO nung nóng, sau khi kết thúc phản ứng, khí thoát ra khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi trong lấy dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 25,0. B. 15,0. C. 10,0. D. 20,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe3O4 = 0,025 và nCuO = 0,15 —> nCO2 = nO = 4nFe3O4 + nCuO = 0,25 Ca(OH)2 dư —> nCaCO3 = nCO2 = 0,25 —> mCaCO3 = 25 gam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP