Hỗn hợp X gồm ba chất béo đều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba chấ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba chất béo đều được tạo bởi glyxerol và hai axit oleic và stearic. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X cần dùng 12,075 mol O2, thu được CO2 và H2O. Xà phòng hóa 132,9 gam X trên với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 144,3 gam. B. 125,1 gam. C. 137,1 gam. D. 136,8 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng C57HxO6 (0,15 mol) C57HxO6 + (0,25x + 54)O2 —> 57CO2 + 0,5xH2O —> nO2 = 0,15(0,25x + 54) = 12,075 —> x = 106 Trong phản ứng với NaOH: nC57H106O6 = 0,15 —> nC3H5(OH)3 = 0,15 và nKOH = 0,45 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 144,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP