Cho a mol Na và b mol Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a mol Na và b mo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a mol Na và b mol Ba vào 400 ml dung dịch BaCl2 0,3M thu được dung dich X. Dẫn từ từ tới dư khí CO2 vảo dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trẻn đồ thị sau: Giá trị của a là A. 0.36. B. 0,12. C. 0.48. D. 0.24.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đoạn nằm ngang của đồ thị ứng với sự chuyển hóa NaOH —> Na2CO3 —> NaHCO3. Để thực hiện quá trình này cần 0,24 mol CO2. —> Dung dịch chứa Na+ (a), HCO3- (0,24), Cl- (0,24) Bảo toàn điện tích —> a = 0,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP