Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon đồng đẳng và phân tử khối của mỗi hidrocacbon đều không quá 72 đvC thu được hỗn hợp Y gồm CO2 và H2O có dY/kk = 1268:1247. Vậy X không thể là A. CH4 và C4H10. B. C2H6 và C5H12. C. C4H10 và C5H12. D. C3H8 và C4H10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn 43 mol Y —> nCO2 = 19 và nH2O = 24 nH2O > nCO2 —> Hođrocacbon là các ankan —> nAnkan = nH2O – nCO2 = 5 —> Số C = 3,8 —> X không thể là C4H10 và C5H12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP