Hỗn hợp X chứa một ancol no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa một a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa một ancol no đơn chức, một anken và một amin no đơn chức (đều mạch hở). Tỷ khối hơi của X so với H2 là 27,3. Đốt cháy hoàn toàn 8,19 gam hỗn hợp khí X cần 0,7875 mol khí O2 thu được 22,44 gam khí CO2. Phần trăm số mol của amin trong X là? A. 18% B. 28% C. 25% D. 20%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
MX = 54,6 —> nX = 0,15 Khi đốt ancol no, đơn chức, mạch hở hoặc anken ta đều có nO2 = 1,5nCO2 Khi đốt amin: CnH2n+3N + (1,5n + 0,75)O2 —> nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2 —> nAmin = (nO2 – 1,5nCO2)/0,75 = 0,03 —> %Mol amin = 0,03/0,15 = 20%

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP