Hỗn hợp X gồm Cu NO3 2 Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Cu(NO3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Nung nóng 13,6 gam hỗn hợp X thu được chất rắn Y, O2 và 0,16 mol NO2. Mặt khác cũng lượng hỗn hợp X trên cho vào dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,2 gam chất rắn. Hòa tan 13,6 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được V lít khí NO (đktc). NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là A. 0,448 B. 0,224 C. 0,336 D. 0,672

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do có O2 thoát ra nên Y gồm CuO, Fe2O3 và MgO —> mY = 5,2 gam —> nO2 = (13,6 – 5,2 – 0,16.46)/32 = 0,0325 —> nO2 đã oxi hóa Fe2+ = 0,16/4 – 0,0325 = 0,075 —> nFe2+ = 0,075.4 = 0,03 Bảo toàn electron —> nNO = nFe2+/3 = 0,01 —> V = 0,224 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP