Cho 6 32 gam hỗn hợp G gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,32 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,32 gam hỗn hợp G gồm Fe3O4 và CuO. Nung nóng hỗn hợp G với hidro cho đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và 1,62 gam nước. Tính số mol Fe3O4 và CuO trong hỗn hợp G?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP