Hỗn hợp X gồm Fe Cu Cu NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Fe, Cu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 (trong đó nitơ chiếm 12,6% khối lượng). Nung 50 gam X ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn, thu được 28,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hòa tan vừa hết Y trong dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa các muối. Thêm 12 gam Mg vào Z, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 20,9 B. 24,5 C. 23,3 D. 22,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO3- = nN = 50.12,6%/14 = 0,45 —> m kim loại = 50 – 0,45.62 = 22,1 Y gồm kim loại (22,1 gam) và nO = (28,5 – 22,1)/16 = 0,4 mol —> nHCl = 2nH2O = 2nO = 0,8 mol Mg + Z —> Z’ chứa Cl- (0,8) và Mg2+ (0,4) —> nMg dư = 12 – 0,4.24 = 2,4 —> m kim loại thu được = 22,1 + 2,4 = 24,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP