Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng hỗn hợp 2 a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức mạch hở với H2SO4 đặc ở 140°C thu được các ete. Lấy X là 1 trong số các ete đó, đốt cháy hoàn toàn X thu được nX : nCO2 : nH2O = 0,25 : 1 : 1. CTCT của 2 ancol là: A. C2H5OH và CH2=CH-CH2OH B. C2H5OH và CH2=CH-OH C. CH3OH và C2H5OH D. CH3OH và CH2=CH-CH2OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ete X có: Số C = nCO2/nX = 4 Số H = 2nH2O/nX = 8 —> X là C4H8O Cấu tạo: CH2=CH-CH2-O-CH3 —> Ancol CH3OH và CH2=CH-CH2OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP