Hòa tan hết 28 16 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 28,16 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là A. 38,35%. B. 34,09%. C. 29,83%. D. 25,57%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = nBaSO4 = 0,715 Z + NaOH —> Dung dịch chứa SO42- (0,715), bảo toàn điện tích —> nNa+ = 1,43 Bảo toàn Na —> nNaNO3 = 1,43 – 1,285 = 0,145 nNH4+ = nNH3 = 0,025 Đặt a, b, c là số mol Mg, Fe3O4 và FeCO3 —> mX = 24a + 232b + 116c = 28,16 (1) nOH- trong ↓ = 1,285 – 0,025 = 1,26 —> m↓ = 24a + 56(3b + c) + 1,26.17 = 43,34 —> m kim loại trong X = 24a + 56(3b + c) = 21,92 (2) Đặt nH2 = d, bảo toàn H —> nH2O = 0,665 – d Bảo toàn khối lượng: 28,16 + 0,715.98 + 0,145.85 = 21,92 + 0,715.96 + 0,145.23 + 0,025.18 + 5,14 + 18(0,665 – d) —> d = 0,05 nY = nNO + nN2 + c + d = 0,2 mY = 30nNO + 28nN2 + 44c + 2d = 5,14 —> nNO = 0,42 – 8c và nN2 = 7c – 0,27 Bảo toàn N —> (0,42 – 8c) + 2(7c – 0,27) + 0,025 = 0,145 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,4; b = 0,06; c = 0,04 —> %Mg = 34,09%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP