Hòa tan 22 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 22 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 22 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 vào 0,5 lít dung dịch HNO3 2M thì thu được dung dịch Y (không có NH4NO3) và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO. Lượng HNO3 dư trong Y tác dụng vừa đủ với 13,44 gam NaHCO3. Cho hỗn hợp Z vào bình kín có dung tích không đổi 8,96 lít chứa O2 và N2 tỉ lệ thể tích 1 : 4 ở 00C và áp suất 0,375 atm. Sau đó giữ bình ở nhiệt độ 00C thì trong bình không còn O2 và áp suất cuối cùng là 0,6 atm. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là A. 52,73%. B. 26,63%. C. 63,27%. D. 42,18%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n không khí = 0,15 —> nO2 = 0,03 và nN2 = 0,12 2NO + O2 —> 2NO2 0,06….0,03……..0,06 Sau phản ứng bình chứa CO2, NO2 (0,06 mol), N2 (0,12 mol) với tổng số mol là 0,24 —> nCO2 = 0,06 Ban đầu X chứa Fe (a mol), Fe3O4 (b mol) và FeCO3 (0,06 mol) mX = 56a + 232b + 0,06.116 = 22 Bảo toàn electron —> 3a + b + 0,06 = 0,06.3 —> a = 0,02 và b = 0,06 —> %Fe3O4 = 63,27%

Gửi 5 năm trước

1
Tại sao sau phản ứng bình không chứa NO dư ạ?? – Văn Nhung3 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP