Xà phòng hóa hoàn toàn 21 45 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hóa hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hóa hoàn toàn 21,45 gam chất béo cần dùng 3 gam NaOH thu được 0,92 gam glixerol và m gam hỗn hợp muối natri. Giá trị của m là: A. 37,65 B. 26,10 C. 23,53 D. 22,72

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC3H5(OH)3 = 0,01 —> nNaOH xp hóa = 0,03 nNaOH tổng = 0,075 —> nNaOH trung hòa axit béo tự do = 0,045 —> nH2O = 0,045 Bảo toàn khối lượng —> m xà phòng = 22,72

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP