Nung nóng hỗn hợp H gồm CuCO3 Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng hỗn hợp H ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng hỗn hợp H gồm CuCO3.Cu(OH)2 (2x mol) và (NH4)2CO3 (x mol) trong một bình kín, đến khi không còn phản ứng nào xảy ra thì thu được 21,76 gam rắn X; hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,8M, khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi như thế nào so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu ? A. tăng 3,440 gam. B. giảm 4,892 gam. C. giảm 3,440 gam. D. tăng 4,892 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi nung H: CuCO3.Cu(OH)2 —> 2CuO + CO2 + H2O (NH4)2CO3 —> 2NH3 + CO2 + H2O 2NH3 + 3CuO —> N2 + 3Cu + 3H2O Chất rắn còn lại: Cu (3x) và CuO dư (x) —> mX = 64.3x + 80x = 21,76 —> x = 0,08 Khí thoát ra gồm CO2 (3x = 0,24); H2O (6x = 0,48) và N2. nBa(OH)2 = 0,16 —> nBaCO3 = 0,08 Δm = mCO2 + mH2O – mBaCO3 = 3,44 —> Tăng 3,44 gam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP