Hỗn hợp E gồm 1 ankin và H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm 1 anki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm 1 ankin và H2 có tỷ lệ mol 1 : 1. Đun nóng E một thời gian được hỗn hợp F có tỷ khối so với He là 5,04. Nếu lấy 0,75 mol F dẫn lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa và bình 2 đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 8,4 gam. Giá trị của m là A. 36,0 B. 54,0 C. 72,0 D. 51,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
E gồm CnH2n-2 (e mol) và H2 (e mol) mE = mF = 15,12 nE > nF = 0,75 —> e > 0,375 ME = 15,12/2e < 20,16 —> (14n – 2 + 2)/2 < 20,16 —> n < 2,88 —> Ankin là C2H2 F gồm C2H2 dư (a), C2H4 (0,3), C2H6 (b) và H2 dư (c) Ban đầu: nC2H2 = nH2 ⇔ a + b + 0,3 = 0,3 + 2b + c nF = a + 0,3 + b + c = 0,75 mF = 26a + 28.0,3 + 30b + 2d = 15,12 —> a = 0,225; b = 0,015; c = 0,21 —> mC2Ag2 = 240a = 54

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP